Heider CFX, 750 METRE AYDINLATMA MESAFELÝ SÜPER EL FENERÝ

 
9132407835
cfx elfeneri cfx elfeneri cfx elfeneri
 
cfx elfeneri
4132510192
750m Aydýnlatma Mesafesi

Ultra parlak CREE XM-L2 serisi, özel tasarým TIR lense sahip yüksek güçte LED, 750 metreye kadar aydýnlatma performansý ve 100 saate kadar çalýþma süresi (düþük modda).
Yeni Teknoloji TIR Lens
cfx elfeneri
Heider CFX, etkili performans için yeni nesil TIR lensle donatýlmýþtýr.
Çift Mikroiþlemci Kontrol Ünitesi
cfx elfeneri
Farklý çýkýþlar için linear düzenleyici modda ve iki adet baðýmsýz kapalý devre düzenleyici sistemine sahip 3+3 makine.
3+3 Farklý Aydýnlatma Modlarý
cfx elfeneri
3 aþamalý normal aydýnlatma deðiþken çýkýþ (yüksek, düþük ve ultra düþük)
3 aþamalý fonksiyonel deðiþken çýkýþ (stroboskop, sinyal gönderici ve SOS)
Zoom (yakýnlaþtýrma) Özelliði

Deðiþken optik odaklama özelliði.
Suya Dayanýklýlýk (5 metre)

5 metreye kadar mükemmel bir þekilde su ve batmaya karþý özel yalýtým malzeme.
Çarpmaya ve Þoka Dayanýklý Saðlam Gövde

Düþmeye ve þoka dayanýklý, darbe direncine sahip alüminyum alaþým kaplý yüksek kaliteli saðlam gövde yapýsý.
2016 Model Özel Tasarým

Özel kemer klipsine sahip benzersiz ve ergonomik tasarým.
 
cfx elfeneri
260-905-6238neurologize
ÖZELLÝKLER
 
MODLAR ÇALIÞMA ZAMANI MESAFE MALZEME SU GEÇÝRMEZLÝK
cfx elfeneriYüksek 1.5 saat 750m

Anodized
alüminyum
alaþýmlý
silah grisi
saðlam gövde
IPX-8
standardý
5m
cfx elfeneriDüþük 6 saat
cfx elfeneriUltra Düþük 100 saat
cfx elfeneriFlaþ 7 saat
cfx elfeneriÝþaret Iþýðý 30 saat
cfx elfeneriSOS 14 saat
 
cfx elfeneriBoyutlar 132mm (Uzunluk) - 31mm (Çap) - 25mm (Gövde)
cfx elfeneriAðýrlýk cfx elfeneri110 gram, pil dahil deðildir.
 
PAKET ÝÇERÝÐÝ
 
 
cfx elfeneri1 Adet Heider CFX el feneri
cfx elfeneri1 Adet 18650 þarj edilebilir batarya
cfx elfeneri1 Adet yüksek kaliteli þarj cihazý
cfx elfeneri1 adet bilek kordonu
cfx elfeneriKullaným kýlavuzu
cfx elfeneriÝLAVE DÝÐER PARÇALAR
cfx elfeneri2 Adet SIR O-ring
cfx elfeneri1 Adet yedek switch/anahtar modülü
 
  (708) 839-8884
   
 
   

 


 
(516) 450-7259
 
         
4502922626